fbpx

Warunki i instrukcja składania zamówień

 1. Zamówienia prosimy składać wypełniając odpowiedni formularz z dostępnych w zakładce do pobrania.

   

 2. Składając zamówienie należy wypełnić wymagane pola dot. danych klienta takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr telefonu, data złożenia zamówienia oraz wypisać zamawiany asortyment.

   

 3. Prosimy o unikanie skreśleń oraz w miarę możliwości nie nanoszenie poprawek w wypełnianym formularzu. Formularz powinien być czytelny.

   

 4. W przypadku, gdy liczba zamawianych elementów jest większa od liczby pozycji na formularzu należy wypełnić kolejny egzemplarz ( w dolnym prawym rogu znajdują się okienka przeznaczone do numerowania stron)
  -Wypełniony formularz z własnoręcznym podpisem należy przesłać:
  -Zamówienia na fronty oraz cięcie i oklejanie na maila zakupy@kobax.pl lub faksem na nr faksu 33 8766 233,

   

 5. Zamówienia na akcesoria na maila akcesoria@kobax.pl lub faksem na nr faksu 33 8739 355

   

 6. W ciągu 24 godzin (dni robocze) skontaktujemy się z Państwem.

   

 7. Zaliczkę można wpłacić na nasze konto przelewem (Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska, nr konta: 03 8119 0001 0013 0097 2000 0010) wpisując w tytule przelewu nr faktury.

   

 8. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po wpłynięciu na nasze konto wpłaty zaliczki lub po otrzymaniu informacji o dokonanej wpłacie zaliczki w kasie.

   

 9. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularzy oraz za niezapoznanie się z warunkami zamówień. Odpowiedzialność ponosi zamawiający.

   

 10. W przypadku zlecenia na cięcie płyty obowiązują dodatkowe zasady:

  -Klient zobowiązany jest do odbioru pociętych elementów do 48 godzin od momentu wykonania usługi (data wykonania znajduje się na formularzu zamówienia)
  -po upływie w/w 48 godzin do każdego zlecenia doliczana będzie stawka za przechowywanie pociętego materiału w wysokości 12 zł brutto= 1 rozpoczęty dzień (24 godziny),
  -resztki użytkowe płyt (odpady) Klientów będą przechowywane do 5 dni kalendarzowych od dnia ucięcia zlecenia, po tym terminie odpady będą utylizowane,
  -jeżeli towar będzie ładowany razem z eropaletą to przed załadunkiem Klient musi zwrócić europaletę na wymianę lub jeśli jej nie ma, zapłacić kaucję wg. cennika w biurze sprzedaży,
  -po oddaniu europalety, kaucja za nią będzie zwracana w biurze sprzedaży,
  -Europaleta na wymianę nie może być uszkodzona i innej jakości niż ta zabierana z towarem,
  -usługa EXPRESS - dotyczy cięcia płyty oraz oklejania krawędzi. Dopłata do usługi wynosi 50% ceny podstawowej.Usługę wykonujemy do 24 godzin.

   

 11. W przypadku klientów zainteresowanych stałą współpracą warunki handlowe ustalane są indywidualnie.

Jesteś STAŁYM KLIENTEM i składasz zamówienia sukcesywnie? Nie chcesz wypełniać za każdym razem swoich danych? Pobierz formularz, wypełnij pola z danymi zamawiającego i zapisz formularz na swoim komputerze. Dzięki temu za każdym razem kiedy będziesz składał zamówienie, Twoje dane będą wypełnione. Usprawni to Twoją pracę!

TOP
pl_PLPolish