fbpx

Politytka prywatności

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zakład Handlowo-Produkcyjny "KOBAX" - Pająk Krzysztof, Zebrzydowice 289a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies. Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych.

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem w zakresie spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: info@www.kobax.pl

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zainteresowaniem Państwa naszą ofertą, zawarciem umowy sprzedaży naszych produktów, jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

  • Wykonania umowy

  • Dochodzenia i ochrony przed roszczeniami

  • Komunikacji marketingowej ( za zgodą )

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych jest:

  • w celu dokonania zakupu/ złożenia zamówienia – niezbędność do wykonania umowy

  • w celu dochodzenia i ochrony roszczeń – uzasadniony interes administratora do ochrony roszczeń w postępowaniu sadowym lub innym

Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami w szczególności dostawcom IT, obsłudze księgowej i prawnej firmy.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji prawnego obowiązku Administratora wynikającego z zawartej umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w zakresie marketingu bezpośredniego okres przetwarzania danych jest wyznaczony do czasu wycofania przez Państwa zgody lub złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w tym celu.

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

  • Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  • Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

Podkreślamy, iż ochrona Państwa prywatności , w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

TOP
pl_PLPolish