fundusze-UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa: Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Tytuł projektu: „EKO KOBAX”

Przedmiotem projektu „EKO KOBAX” jest realizacja przez Wnioskodawcę, Zakład Handlowo-Produkcyjny "KOBAX"- Pająk Krzysztof z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej: - wymiany maszyn: okleiniarek i sprężarek na bardziej nowoczesne i efektywne energetycznie, - budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania energią.

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Zakład Handlowo-Produkcyjny "KOBAX"- Pająk Krzysztof poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz wykorzystania przez przedsiębiorstwo energii z OZE.

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych (w przeprowadzonym w lipcu 2018r. kompleksowym audycie energetycznym) barier i problemów wskazujących na niską efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Jest to w szczególności niższa efektywność energetyczna urządzeń w porównaniu do konkurencyjnych, nowoczesnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie licznych korzyści ekonomicznych i środowiskowych, zarówno dla Wnioskodawcy jak i bezpośredniego otoczenia - szacowane zgodnie z audytem zwiększenie efektywności energetycznej wynosi 63 %, redukcji rocznej emisji CO2 – 70 %.

Efektem końcowym realizacji projektu będą:
1. wymienione dwie z trzech okleiniarek BI-MATIC Dynamic 9.8.A. (każda o wydajności 11 m.b./min. i mocy 12,5 kW) na jedną nową efektywniejszą okleiniarkę wąskich płaszczyzn o wydajności min. 18 m.b./min. i mocy mniejszej niż moc dotychczasowej pojedynczej okleiniarki;
2. wymieniona sprężarka powietrza ALUP SCR50 o mocy 37 kW na nowoczesną i efektywniejszą sprężarkę zmiennoobrotową o mniejszej mocy niż wymieniane urządzenie i pożądanym poziomie produkcji sprężonego powietrza na potrzeby produkcyjne (do max. 5 m3/min);
3. kompletna dachowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 20,16 kWp wraz z implementacją Inteligentnego Systemu Zarządzania Energią oraz z infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o panele fotowoltaiczne oraz inwertery przekształcające napięcie stałe produkowane przez panele fotowoltaiczne na napięcie sieciowe, które umożliwią produkcje energii elektrycznej na poziomie 19 742 kWh rocznie, z czego 17 773 kWh zostanie wykorzystane przez KOBAX na cele własne produkcyjne.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 6 zadań:
Zadanie 1. Zakup i montaż nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń (2 szt): okleiniarki i sprężarki śrubowej.
Zadanie 2. Zakup Inteligentnego Systemu Zarządzania Energią.
Zadanie 3. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,16 kWp.
Zadanie 4. Badania i pomiary powykonawcze.
Zadanie 5. Działania informacyjno-promocyjne.
Zadanie 6. Nadzór inwestycji.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2018r. do 30.09.2020r.
Wartość całkowita projektu: 852 371,55 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 544 308,00 PLN

 

Zebrzydowice, 12.05.2021r.


Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 1/2021 z dnia 22.04.2021r.

W wyniku upublicznienia zapytania ofertowego nr 1/2021 z dnia 22.04.2021r. w ustalonym terminie, tj. do 04 marca 2021r. do godz. 23.59 CET wpłynęły trzy oferty. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert pod kątem spełnienia kryteriów którymi kierował się Zamawiający, a określonymi w zapytaniu ofertowym, najkorzystniejsza okazała się oferta firmy:
Pneumatik Spółka Akcyjna
Wysogotowo, ul. Kamienna 28, 62-081 Przeźmierowo
NIP: 777-24-19-702


Data wpłynięcia oferty: 04-05-2021r.


Cena: 44 990,00 PLN netto

 

 

 

Zebrzydowice, 23.06.2021r.


Informacja o braku wyboru wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 2/2021 z dnia 28.04.2021r.

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 2/2021 z dnia 28.04.2021r., które zostało upublicznione w dniu 30.04.2021r. w ustalonym terminie, tj. do 10 maja 2021r. do godz. 23.59 CET, wpłynęły następujące oferty:
1) CERENER Łukasz Brózda Przytkowice 109A 34-141 Przytkowice NIP: 551-237-52-14

2) Columbus Energy S.A. Ul. Jasnogórska 9 31-358 Kraków NIP: 949-216-31-54

3) VEGACOM S.A. ODDZIAŁ RZESZÓW UL. IRANKA OSMECKIEGO 6B 35-330 RZESZÓW NIP 813-369-36-96

4) Wichary Technic Sp. z o.o. sp. k. Ul. Handlowa 2B 41-807 Zabrze NIP: 648-279-66-43

5) HALDEX SPÓŁKA AKCYJNA Pl. Grunwaldzki 8-10 40-951 Katowice NIP: 634-012-87-13

Wnioski końcowe Komisji dokonującej analizy ofert:

Żadna spośród ofert jakie wpłynęły w ustalonym terminie, tj. do 10 maja 2021r. do godz. 23.59 CET w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 28.04.2021r. nie spełniła minimalnych kryteriów określonych przez Zamawiającego.

Wobec powyższego wykonawca zamówienia „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 23,04 kWp dla potrzeb KOBAX zgodnie założeniami opracowanego Audytu Efektywności Energetycznej przedsiębiorstwa Zakład Handlowo-Produkcyjny "KOBAX" - Pająk Krzysztof” nie został wybrany.

 

 

 

Zebrzydowice, 14.07.2021r.


Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 4/2021 z dnia 25.06.2021r..

W wyniku upublicznienia zapytania ofertowego nr 4/2021 z dnia 25.06.2021r. w ustalonym terminie, tj. do 02 lipca 2021r. do godz. 23.59 CET wpłynęły trzy oferty. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert pod kątem spełnienia kryteriów którymi kierował się Zamawiający, a określonymi w zapytaniu ofertowym, najkorzystniejsza okazała się oferta firmy:

EIDOS Sp. z o.o.

Ul. Nowohucka 92a

30-728 Kraków

NIP: 675-14-79-727

Data wpłynięcia oferty: 02-07-2021r.

Cena: 88 000,00 PLN netto

która uzyskała 88,74 punktów na 100,00 możliwych.

 

 

 

Zebrzydowice, 23.09.2021r.


Informacja o wyborze wykonawcy w ramach postępowania ofertowego nr 5/2021 z dnia 15.09.2021r.

W wyniku upublicznienia zapytania ofertowego nr 5/2021 z dnia 15.09.2021r. w ustalonym terminie, tj. do 22 września 2021r. do godz. 23.59 CET wpłynęła jedna oferta.W wyniku przeprowadzonej oceny ofert pod kątem spełnienia kryteriów którymi kierował się Zamawiający, a określonymi w zapytaniu ofertowym, najkorzystniejsza okazała się oferta firmy:

EIDOS Sp. z o.o.

Ul. Nowohucka 92a

30-728 Kraków

NIP: 675-14-79-727

Cena: 16 000,00 PLN netto

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium